همکاری با وب سایت بزرگ هزار و یک فایل

برای حضور در تیم وب سایت هزار و یک فایل نیاز به انجام مراحل زیر می باشد.

شما برای همکاری به عنوان تولید کننده محتوا در وب سایت هزار و یک فایل مراحل زیر را انجام دهید تا کارشناسان ما با شما تماس گرفته و شما را راهنمایی کنند.

ثبت نام در سایت

ارسال درخواست همکاری از بخش پنل کاربری

با بررسی روزمه شما کارشناس آموزش با شما تماس برقرار خواهد کرد و مراحل بعدی را به شما آموزش خواهد داد

هزار و یک فایل